over ons - ontwerp - advies - contact
Na het zeer turbulente jaar 2010 en de daardoor noodzakelijke reorganisatie is ons team stabiel en klaar voor de toekomst. Onze vaste opdrachtgevers spreken hun vertrouwen uit en ook voor 2012 zijn de uitgangspunten positief. De portefeuille is afgestemd op de nieuwe omvang van het kantoor en de vooruitzichten zijn veelbelovend.

Vooral voor opdrachten in de woningbouwsector (starters, huurwoningen, verbouwing van bestaande woningen en zorgwoningbouw) weten onze vaste opdrachtgevers ons te vinden.

Voor een aantal grotere werken loopt de uitvoering ten einde en voor de recreatiemarkt staan veel nieuwe initiatieven op stapel (economische teruggang is hier vooralsnog niet merkbaar).

Het project Stationspark, de Meander te Roermond komt uit de steigers en in veel uitbreidingsplannen worden woningen gerealiseerd die door ons team zijn uitgewerkt.

Het Meander project mag U zien als een van onze grootste projecten en indien U meer informatie wenst is de link naar www.5minutenlopen.nl zeer informatief.

De adviesrol op stedenbouwkundig gebied blijft groeien (maquettestudio) en wij worden regelmatig ingeschakeld voor specifieke conceptstudies, projectadvies derden en exploitatieanalyses. Diverse woningverenigingen maar ook ontwerpafdelingen van lokale overheden weten ons te vinden om voorafgaand aan de opdrachten aan architecten of stedenbouwkundig ontwerpers hun visie te toetsen aan de hand van workshops met een samenstel van belanghebbenden. De maquette-studio wordt ook vaker afgehuurd zonder dat ons bureau wordt ingeschakeld en enkel van de faciliteit gebruikt gemaakt wordt.

Onze actuele portefeuille is goed afgestemd op het team en wij gaan er van uit dat ook 2012 uiteindelijk een beter beeld laat zien dan vooraf in te schatten is, wij noemen dat vertrouwen.

Onze website zal regelmatig ververst worden met actuele informatie en relevante mededelingen. Wij hebben er voor gekozen om onze web-site te gebruiken als een informatie bulletin. Als U behoefte heeft aan een uitgebreide bureaupresentatie of een toelichting op onze visie over onze architectuur en manier van werken is het veel beter om een afspraak te maken en in meer persoonlijk getinte gesprekken informatie uit te wisselen. Voor vragen en dus voor specifieke informatie, kunt U contact op nemen met:

r.lancee@lancee-architecten.nl
of per telefoon: 0031454004488